Meer weten over onze persoonlijke dienstverlening?

Wij hopen dat u een goede indruk van onze bedrijfsvoering heeft kunnen krijgen en hopen dan ook dat u onze dienstverlening op prijs stelt.

Zoals wij in het begin al aangaven is het onmogelijk alle details op deze site te zetten. Het belangrijkste van een uitvaart is luisteren naar de wensen van de mensen, en deze (indien mogelijk) uit te voeren.

Met de wetenschap dat een uitvaart maar eenmaal gedaan kan worden en dat moet volgens ons, met respect en toewijding gebeuren. Wij proberen een uitvaart te bewerkstelligen volledig in samenspraak met de nabestaanden en of volgens de wensen van de overledene.

Indien u nog vragen heeft en of opmerkingen naar aanleiding van deze site vragen wij u deze aan ons te melden. Liefst tijdens kantooruren onder telefoonnummer 073 – 59 92 411.

U mag natuurlijk altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier of via onderstaande gegevens.
Wij bedanken u voor uw interesse en wensen u veel sterkte toe indien een sterven van een dierbare verwacht wordt.